basiskennis
grieks
basiskennis
thematische verba P
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:
THEMATISCH PASSIVUM
them. medium   them. activum   athem. actief   athem. med. athem. pass.   onregelmatige verba
verba contracta A verba contracta M/P

AC

INDIC

ATIVUS

       

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

luomai

™luomhn

luwmai

luoimhn

 

luesqai

U

2.sg

luei

™luou

luV

luoio

luou

losgem. te worden

R

3.sg

luetai

™lueto

luhtai

luoito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

luomeqa

™luomeqa

luwmeqa

luoimeqa

 

luomenoj

T

2.pl

luesqe

™luesqe

luhsqe

luoisqe

luesqe

luomenh

I

3.pl

luontai

™luontai

luwntai

luointo

 

luomenon

VA

vert

ik word losgem.

ik werd losgem.

laat ik losgem. worden

moge ik losgem. worden

word losgem.

losgem. wordend

   

aoristus

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

A

1.sg

 

™luqhn

luqw

luqeihn

 

luqhnai

O

2.sg

 

™luqhj

luqVj

luqeihj

luqhti

losgem. te worden

R

3.sg

 

™luqh

luqV

luqeih

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™luqhmen

luqwmen

luqeimen

 

luqeij ,entoj

S

2.pl

 

™luqhte

luqhte

luqeite

luqhte

luqeisa

T

3.pl

 

™luqhsan

luqwsin

luqeien

 

luqen ,entoj

A

vert

 

ik werd losgem.

laat ik losgem. worden

moge ik losgem.worden

word losgem.

losgem. zijnde

 

perfectum

plusquamperf.

   

IMPERA

INFINITIVUS

P

1.sg

lelumai

™lelumhn

     

lelusqai

E

2.sg

lelusai

™leluso

   

leluso

losgem. te zijn

R

3.sg

lelutai

™leluto

     

PARTICIPIUM

F

1.pl

lelumeqa

™lelumeqa

     

lelumenoj

E

2.pl

lelusqe

™lelusqe

   

lelusqe

lelumenh

C

3.pl

leluntai

™lelunto

     

lelumenon

TA

vert

ik ben losgem.

ik was losgem.

     

losgem.zijnde

 

futurum

       

INFINITIVUS

F

1.sg

luqhsomai

       

luqhsesqai

V

2.sg

luqhsei

        losgem. te zullen w

T

3.sg

luqhsetai

       

PARTICIPIUM

V

1.pl

luqhsomeqa

       

luqhsomenoj

R

2.pl

luqhsesqe

       

luqhsomenoj

A

3.pl

luqhsontai

       

luqhsomenon

LIS

vert

ik zal losgem. w

       

zullende losgem. w

Het futurum passivum hoort niet bij de basiskennis!!