basiskennis
grieks
basiskennis
verba contracta M/P
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

AC

 

INDIC

ATIVUS

nikaw
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

nikwmai

™nikwmhn

nikwmai

nikJmhn

 

nikasqai

U

2.sg

nikv

™nikw

nikv

nikJo

nikw

te overwinnen vz / overwonnen te w.

R

3.sg

nikatai

™nikato

nikatai

nikJto

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

nikwmeqa

™nikwmeqa

nikwmeqa

nikJmeqa

 

nikwmenoj

T

2.pl

nikasqe

™nikasqe

nikasqe

nikJsqe

nikasqe

nikwmenh

I

3.pl

nikwntai

™nikwntai

nikwntai

nikJnto

 

nikwmenon

VA

vert

ik overwin vm / ik word overwonnen

ik overwon vm / ik werd overwonnen

laat ik overwin-nen vm /laat ik overwonnen w.

moge ik overwin-nen vm / moge ik overwonnen w.

overwin vj.!

overwinnend vz / overwonnen wordend


AC

 

INDIC

ATIVUS

poiew
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

poioumai

™poioumhn

poiwmai

poioimhn

 

poieisqai

U

2.sg

poiei

™poiou

poiV

poioio

poiou

te maken vz / ge-maakt te worden

R

3.sg

poieitai

™poieito

poihtai

poioito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

poioumeqa

™poioumeqa

poiwmeqa

poioimeqa

 

poioumenoj

T

2.pl

poieisqe

™poieisqe

poihsqe

poioisqe

poieisqe

poioumenh

I

3.pl

poiountai

™poiountai

poiwntai

poiointo

 

poioumenon

VA

vert

ik maak vm / ik word gemaakt

ik maakte vm / ik werd gemaakt

laat ik maken vm / laat ik ge-maakt worden

moge ik maken vm / moge ik ge-maakt worden

maak vj !

makend vz / gemaakt wordend


AC

 

INDIC

ATIVUS

dhlow
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

dhloumai

™dhloumhn

dhlwmai

dhloimhn

 

dhlousqai

U

2.sg

dhloi

™dhlou

dhloi

dhloio

dhlou

duidelijk te maken vz / duidelijk ge-maakt te worden

R

3.sg

dhloutai

™dhlouto

dhlwtai

dhloito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

dhloumeqa

™dhloumeqa

dhlwmeqa

dhloimeqa

 

dhloumenoj

T

2.pl

dhlousqe

™dhlousqe

dhlwsqe

dhloisqe

dhlouesqe

dhloumenh

I

3.pl

dhlountai

™dhlountai

dhlwntai

dhlointo

 

dhloumenon

VA

vert

ik maak duidelijk vm / ik word dui-delijk gemaakt

ik maakte duide-lijk vm / ik werd duidelijk gemaakt

laat ik duidelijk maken vm / laat ik duidelijk ge-maakt worden

moge ik duide-lijk maken vm / moge ik duide-lijk gemaakt worden

maak duidelijk vj

duidelijk makend vz / duidelijk ge-maakt wordend