basiskennis
grieks
basiskennis
verba contracta A
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

AC

 

INDIC

ATIVUS

nikaw
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

nikw

™nikwn

nikw

nikJhn

 

nikan

U

2.sg

nikvj

™nikaj

nikvj

nikJhj

nika

te overwinnen

R

3.sg

nikv

™nika

nikv

nikJh

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

nikwmen

™nikwmen

nikwmen

nikJmen

 

nikwn ,wntoj

T

2.pl

nikate

™nikate

nikvte

nikJte

nikate

nikwsa

I

3.pl

nikwsi(n)

™nikwn

nikwsi(n)

nikJen

 

nikwn ,wntoj

VA

vert

ik overwin

ik overwon

laat ik overwinnen

moge ik overwinnen

overwin !

overwinnend


AC

 

INDIC

ATIVUS

poiew
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

poiw

™poioun

poiw

poioihn

 

poiein

U

2.sg

poieij

™poieij

poiVj

poioihj

po…ei

te maken

R

3.sg

poie‹

™poiei

poiV

poioih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

poioumen

™poioumen

poiwmen

poioimen

 

poiwn ,ountoj

T

2.pl

poieite

™poieite

poihte

poioite

poieite

poiousa

I

3.pl

poiousi(n)

™poioun

poiwsi(n)

poioien

 

poioun ,ountoj

VA

vert

ik maak

ik maakte

laat ik maken

moge ik maken

maak !

makend


AC

 

INDIC

ATIVUS

dhlow
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

dhlw

™dhloun

dhlw

dhloihn

 

dhloun

U

2.sg

dhloij

™dhlouj

dhloij

dhloihj

dhlou

duidelijk te maken

R

3.sg

dhloi

™dhlou

dhloi

dhloih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

dhloumen

™dhloumen

dhlwmen

dhloimen

 

dhlwn ,ountoj

T

2.pl

dhloute

™dhlote

dhlwte

dhloite

dhloute

dhlousa

I

3.pl

dhlousi(n)

™dhloun

dhlwsi(n)

dhloien

 

dhloun ,ountoj

VA

vert

ik maak duidelijk

ik maakte duidelijk

laat ik duidelijk maken

moge ik duidelijk maken

maak duidelijk !

duidelijk makend