studiehulp:
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory? Zonder dat kun je de Griekse tekst niet lezen!!

herodotos 2002
homeros 2003
euripides2004
homeros 2006
euripides2007

basiskennis
vormleer
syntaxis


stamtijden:
complete lijst
aoristi
futura

perfecta

 

 

vereiste basiskennis
grieks
vertalen van grieks

VERTALEN VAN GRIEKS

strategie voor het vertalen van (nog) niet gelezen Griekse teksten

(bestemd voor 5 en 6 gymnasium)

ga alsvolgt te werk:
 • lees de inleiding of het reeds vertaalde gedeelte goed door en laat deze goed tot je doordringen. Hierdoor weet je waarover en over wie het zal gaan!!
 • (bij proefvertalingen:) onderstreep de gegeven woordjes! Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je er een aantal over het hoofd ziet!
 • eerst de hele zin in het Grieks een keer doorlezen, registreer daarbij voor jezelf:
  • structuurkenmerken zoals men .... de, leestekens, voegwoordjes, hoofd- en bijzinnen.
  • vormen die je al herkent: participia, persoonsvorm, naamvallen etc.
  • markeer woorden die je niet kent en moet opzoeken!
 • zoek dan eerst de woorden die je niet kent op!
 • Vertaal dus pas als je weet wat elk woord precies is!
 • Vertaal nu met de informatie die je hebt de zin volgens het aloude POL-concept:
  • stap 1: zoek (per hoofd- en bijzin) de Persoonsvorm (pv, gezegde) en vertaal deze in de juiste persoon en tijd.
  • Laat hierbij meteen ook tot je doordringen wat voor soort ww. de pv. is, zodat je weet wat je kunt verwachten: bijv.
   • een koppelwerkwoord ( bijv. e„mi) dan volgt een naamwoordelijk deel van het gezegde
   • komt er na dit ww. een aanvullingsinfinitivus
   • kun je na dit ww. Ðti , æj of een a.c.i. verwachten?
   • heeft het ww. een speciale naamval als object? (bijv. mimnVskomai + gen.)
   • heeft het ww. een participium als supplement? (bijv lanqanw )
   • is het onovergankelijk ww.? dan volgt er geen object.
  • stap 2: kijk nu of het Onderwerp ook uitgedrukt is en/of nadere bepalingen heeft Als de pv. ev. is zoek je dus nom. ev, is de pv. mv. zoek je dus nom. mv. Staat er geen nom. in de zin, dan haal je het ondw. uit de pv. Vertaal nu P en O (en de eventuele bepalingen.)
  • stap 3: kijk nu of er een Lijdend voorwerp (object) is. Zo ja, vertaal dan nu P, O en L. Hiermee heb je de "kapstok", waaraan je de rest van de zin kunt "ophangen".
  • stap 4: kijk tenslotte welke woorden je niet vertaald hebt en vertaal deze.
 • Lees je vertaling door en ga na of je een begrijpelijke zin hebt gekregen. Zo niet kijk dan of je kunt ontdekken wat je fout gedaan hebt. Zo ja, vertaal dan de volgende zin op dezelfde manier.