Voorzetsels met nog de betekenis van bijwoord

™k = eruit (Hom Od. X, 47)
meta = daarna (Her. I,11)
peri = er omheen (Hom.Od. X, 3)
sun = mee, bij zich (Hom Od. X, 42)