Voorzetsels met genitivus, dativus of accusativus

 • ™pi , ™p', ™f' = +gen.
  • op
   • ™p' ºpeirou bhmen = wij gingen op het/ aan land (Hom. Od. IX, 85; X, 56)
  • ten tijde van
 • ™pi , ™p', ™f' = +dat.
  • op, bij, in
   • ™pi cqoni = in/op het land (Hom. Od. IX, 89)
   • ™pi klhisi kaqizon = zij bij de dollen zitten (Hom. Od. IX, 103)
  • (onmiddelijk) na
  • overdrachtelijk:
 • ™pi , ™p', ™f' = +acc.
  • op ... af, naar, tegen
   • ™pi touton qhsei = daarop zal zij leggen (Her. I, 9) {hier + acc. omdat er in het neerleggen beweging zit!}
   • ™pi thn eÙnhn = naar het bed (Her. I,9)
   • ponton ™p' „cquoenta = ..de visrijke zee op (Hom. Od. IX, 83)
   • ™gwn ™pi nhaj ¢gon = ik voerde hen mee naar de schepen (Hom. Od. IX, 98)
   • aÙtij ™p' A„olihn nhson = terug naar het eiland Aiolië (Hom. Od. X, 55)
  • gedurende
   • tou ™p' ¹merhn ™contoj = (dan) hem, die genoeg voor een dag (Her. I,32)
 • ™pi , ™p', ™f' in samenstellingen: op, bij, op...af
 • para , par' = +gen.
  • van (de kant van)
   • dwra par' A„olou = geschenken van de kant van Aiolos (Hom. Od. X, 36)
 • para , par' = +dat.
  • (vlak) bij
   • para toij Ludoisi kai para toisi ¢lloisi = bij de Lydiërs en bij de anderen (Her. I,10)
   • par' ™moi = wat mij betreft, volgens mij (Her. I,32 )
   • qoVj para nhusin = bij de snelle schepen (Hom. Od. IX, 86)
 • para , par'= +acc.
  • naar, langs, bij
   • para 'Amasin... para Kroison= bij Amasis ... bij Kroisos (Her. I,30)
   • para ta ˜bdomhkonta ™tea = bij de 70 jaren (Her. I,32)
  • gedurende
  • tegen, in strijd met
 • para , par' in samenstellingen: bij, langs
 • peri = +gen.
  • over, aangaande
   • peri tou e„deoj = (sprekend) over de schoonheid/ het uiterlijk (Her. I,8)
   • peri seo = over u (Her. I, 30)
   • ¢nqtrwphiwn prhgmatwn pšri = over menselijke aangelegenheden (Her. I, 32)
 • peri = +dat.
  • om, voor
 • peri = +acc.
  • om(heen), omstreeks, jegens
   • min pšri teicoj = rondom dat (eiland is) een muur (Hom. Od. X, 3)
 • peri in samenstellingen: om, over
 • proj = +gen.
  • van .. uit, van/aan de kant van
 • proj = +dat.
  • bij
   • proj toutJ, proj toutoisi = daarbij, bovendien (Her. I,30; I, 32)
 • proj = +acc.
  • naar...toe, tot, tegen
   • ™lege proj ton Gughn = hij zei tegen Gyges (Her. I,8)
 • proj in samenstellingen: bij, naar toe
 • Øpo , Øp', Øf' = +gen.
  • onder (...vandaan)
  • (bij passief ) door
   • Ñfqeisan Øpo seu = gezien door jou (Her. I, 9)
   • Øpo ¢llwn ¢pollusqai = door anderen gedood worden (Her. I, 11)
   • ™xeinizeto Øpo tou Kroisou = hij werd gastvrij onthaald door Kroisos (Her. I, 30)
   • teireto ....Øp' e„resihj ¢legeinhj = werd vermoeid door het pijnlijke roeien (Hom. Od. X, 77)
 • Øpo , Øp', Øf' = +dat.
  • onder
 • Øpo , Øp', Øf' = +acc.
  • onder, naar, tegen
   • Øpo thn aÙt¾n qurhn = tegen/achter dezelfde deur (Her. I, 12)
   • Øpo zuga dhsa = ik bond ze vast onder de roeibanken (Hom. Od. IX, 99)
 • Øpo , Øp', Øf' in samenstellingen: onder, langzaam, heimelijk