Voorzetsels met genitivus of accusativus

 • dia , di' = +gen.
  • door (....heen)
   • ƒonta dia qurewn = gaande door de deur(vleugels) (Her. I,9)
   • dia nhoj „wn = door het schip gaande (Hom. Od. XII, 206)
 • dia , di' = +acc.
  • vanwege, door toedoen van
   • di' ¹n a„tihn = door welke oorzaak (Her. I,8)
 • dia , di' in samenstellingen: door...heen, over, uiteen
 • kata , kat' , kaq' + gen.
  • vanaf (...naar beneden), onder; tegen, ten nadele van
  • vaste uitdrukkingen:
   • kata nwtou = in/achter haar rug (Her. I, 9; I,10))
 • kata , kat' , kaq' + acc.
  • wat betreft, wegens, in overeenstemming met; tijdens; langs; (verspreid) over
   • kata ton aÙtÕn cronon = tijdens/in/gedurende dezelfde tijd (Her. I, 12)
   • kata touj qhsaurouj = langs de schatkamers(Her. I, 30)
   • Ðn kata qumon = wat betreft/ in zijn (eigen) hart (Hom. Od. I, 4)
   • kata ·oon = in/verspreid over de stroom (Hom. Od.XII, 204)
  • vaste uitdrukkingen:
   • kata ˜n = één voor één (Her. I, 9)
   • kat' ¹sucihn pollhn = in alle rust (Her. I, 9)
   • kata kairon = op een geschikt moment (Her. I, 30)
   • kata moiran = naar behoren (Hom. Od. X, 16)
 • kata-, kat-, kaq- in samenstellingen met werkwoorden:
  • volledig, geheel; naar beneden
   • . katesqiw = opeten (Hom. Od. I, 8)
 • meta , met' , meq' + gen.
  • met
 • meta , met' , meq' + acc.
  • na
   • meta d' ™me = na mij (Her. I,9)
   • meta tauta = na die dingen = daarna (Her. I,10; I, 12 )
 • meta , met' , meq' + dat. (alleen bij Homerus!!)
  • te midden van
   • met' ¢ndrasi = te midden van de mannen (Hom. Od. IX, 96)
 • meta , met' , meq' in samenstellingen: mede, ver(andering)
 • Øper + gen.
  • boven; ter bescherming van
 • Øper + acc.
  • over ... heen; ...overschrijden, te boven gaand
 • Øper in samenstellingen: over, boven(mate)