de wortelaoristus (intransitief)

AC

AORISTUS duomai
duiken

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™dun

duw

   

dunai

O

2.sg

 

™duj

duVj

 

duqi

te duiken

R

3.sg

 

™du

duV

   

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™dumen

duwmen

   

duj ,untoj

S

2.pl

 

™dute

duhte

 

dute

dusa

T

3.pl

 

™dusan

duwsin

   

dun ,entoj

A

vert

ik dook

laat ik duiken

 

duik

gedoken hebbend, duikend

onregelmatige aoristi

AC

AORISTUS ƒstamai
gaan staan

blijven staan

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™sthn

stw

staihn  

sthnai

O

2.sg

 

™sthj

stVj

staihj

sthqi

te zijn gaan staan

R

3.sg

 

™sth

stV

staih  

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™sthmen

stwmen

staimen  

staj ,antoj

S

2.pl

 

™sthte

sthte

staite

sthte

stasa

T

3.pl

 

™sthsan

stwsin

staien  

stan ,antoj

A

vert

ik ging staan

laat ikgaan staan

moge ik gaan staan

ga staan

zijnde gaan staan

als ™sthn gaan ook: ™bhn,

AC

AORISTUS gignwskw
leren kennen

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™gnwn

gnw

gnoihn  

gnwnai

O

2.sg

 

™gnwj

gnJj

gnoihj

gnwqi

te hebben leren kennen

R

3.sg

 

™gnw

gnJ

gnoih  

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™gnwmen

gnwmen

gnoimen  

gnouj ,ontoj

S

2.pl

 

™gnwte

gnwte

gnoite

gnwte

gnousa

T

3.pl

 

™gnwsan

gnwsin

gnoien  

gnon ,ontoj

A

vert

ik leerde kennewn

laat leren kennen

moge ik leren kennen

leer kennen

hebbend leren kennen

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi