CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Gyges en Kandaules I,10

`O mn d¾, æj oÙk ™dÚnato diafuge‹n, Ãn ›toimoj: Ð d KandaÚlhj, ™peˆ ™dÒkee érh tÁj ko…thj enai, ½gage tÕn GÚgea ™j oŠkhma, kaˆ met¦ taàta aÙt…ka parÁn kaˆ ¹ gun»: ™selqoàsan kaˆ tiqe‹san e†mata ™qhe‹to Ð GÚghj. `Wj kat¦ nètou ™gšneto „oÚshj p tÁj gunaikÕj ™j t¾n ko…thn, ØpekdÝj ™cèree œxw. Kaˆ ¹ gunÊ ™por´ min ™xiÒnta. Maqoàsa poihqn ™k toà ¢ndrÕj oÜte ¢nebèse a„scunqe‹sa oÜte œdoxe maqe‹n, ™n nÒJ œcousa te…sasqai tÕn KandaÚlea: par¦ g¦r to‹si Ludo‹si, scedÕn kaˆ par¦ to‹si ¥lloisi barb£roisi, kaˆ ¥ndra ÑfqÁnai gumnÕn ™j a„scÚnhn meg£lhn fšrei.