CEVO minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis miv 2011:
Onvoltooide tijden deponentia

DEPONENTIA onvoltooide tijden

INDICATIVUS

  hortor, hortari vereor, veréri loquor 3, loqui orior, oriri patior 3, pati
a-stammen
e-stammen
medekl.stam
i-stammen
gem.stammen
P hortor vereor loquor orior patior
R hortaris vereris loqueris oriris pateris
A hortatur veretur loquitur oritur patitur
E hortamur veremur loquimur orimur patimur
S hortamini veremini loquimini orimini patimini
E hortantur verentur loquuntur oriuntur patiuntur
ik spoor aan ik vrees ik spreek ik ontsta ik sta toe
         
I hortabar verebar loquebar oriebar patiebar
M hortabaris verebaris loquebaris oriebaris patiebaris
P hortabatur verebatur loquebatur oriebatur patiebatur
E hortabamur verebamur loquebamur oriebamur patiebamur
R hortabamini verebamini loquebamini oriebamini patiebamini
F hortabantur verebantur loquebantur oriebantur patiebantur
ik spoorde aan ik vreesde ik sprak ik otstond ik liet toe
         
F hortabor verebor loquar oriar patiar
U hortaberis vereberis loqueris orieris patieris
T hortabitur verebitur loquetur orietur patietur
U hortabimur verebimur loquemur oriemur patiemur
R hortabimini verebimini loquemini oriemini patiemini
U hortabuntur verebuntur loquentur orientur patientur
ik zal aansporen ik zal vrezen ik zal spreken ik zal ontstaan ik zal toelaten

CONIUNCTIVUS

P horter verear loquar oriar patiar
R horteris verearis loquaris oriaris patiaris
A hortetur vereatur loquatur oriatur patiatur
E hortemur vereamur loquamur oriamur patiamur
S hortemini vereamini loquamini oriamini patiamini
E hortentur vereantur loquantur oriantur patiantur
dat ik aanspoor dat ik vrees dat ik spreek dat ik ontsta dat ik toelaat
         
I hortarer vererer loquerer orirer paterer
M hortareris verereris loquereris orireris patereris
P hortaretur vereretur loqueretur oriretur pateretur
E hortaremur vereremur loqueremur oriremur pateremur
R hortaremini vereremini loqueremini oriremini pateremini
F hortarentur vererentur loquerentur orirentur paterentur
dat ik aanspoorde dat ik vreesde dat ik sprak dat ik ontstond dat ik toeliet

IMPERATIVUS

P          
R hortare verere loquere oriire patere
A          
E          
S hortamini veremini loqumini orimini patimini
E          
spoor aan ! vrees ! spreek ! ontsta ! laat toe !

PARTICIPIUM praesentis

nom hortans verens loquens oriens patiens
gen hortantis verentis loquentis orientis patientis
  aansporend vrezend sprekend ontstaand toelatend

 

PARTICIPIUM futuri

M hortaturus veriturus locuturus oriturus passurus
F hortatura veritura locutura oritura passura
N hortaturum veriturum locuturum oriturum passurum

 

Vertaling van het participium futurum::

 1. zonder vorm van esse erbij: = ' om te ......'
 2. met vorm van esse erbij: = ' op het punt staan te .....' ; ' van plan zijn te ...' .


 

Latijnse vormleer

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica
  1. speciaal Seneca
  2. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie


Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia