CEVO minimumlijst
latijn

vereiste minimumkennis miv 2011:
bezittelijke voornaamwoorden

De bezittelijke voornaamwoorden


meus , mea, meum
= mijn, van mij

M
V
O
nom. ev
meus
mea
meum
gen. ev
mei
meae
mei
dat. ev
meo
meae
meo
acc. ev
meum
meam
meum
abl. ev
meo
mea
meo
 
nom. mv
mei
meae
mea
gen. mv
meorum
mearum
meorum
dat. mv
meis
meis
meis
acc. mv
meos
meas
meae
abl. mv
meis
meis
meis

tuus , tua, tuum = jouw, van jou, uw, van u

M
V
O
nom. ev
tuus
tua
tuum
gen. ev
tui
tuae
tui
dat. ev
tuo
tuae
tuo
acc. ev
tuum
tuam
tuum
abl. ev
tuo
tua
tuo
 
nom. mv
tui
tuae
tua
gen. mv
tuorum
tuarum
tuorum
dat. mv
tuis
tuis
tuis
acc. mv
tuos
tuas
tuae
abl. mv
tuis
tuis
tuis

noster, nostra, nostrum = onze, van ons

M
V
O
nom. ev
noster
nostra
nostrum
gen. ev
nostri
nostrae
nostri
dat. ev
nostro
nostrae
nostro
acc. ev
nostrum
nostram
nostrum
abl. ev
nostro
nostra
nostro
 
nom. mv
nostri
nostrae
nostra
gen. mv
nostrorum
nostrarum
nostrorum
dat. mv
nostris
nostris
nostris
acc. mv
nostros
nostras
nostraec
abl. mv
nostris
nostris
nostris

vester, vestra, vestrum = jullie, van jullie

M
V
O
nom. ev
vester
vestra
vestrum
gen. ev
vestri
vestrae
vestri
dat. ev
vestro
vestrae
vestro
acc. ev
vestrum
vestram
vestrum
abl. ev
vestro
vestra
vestro
 
nom. mv
vestri
vestrae
vestra
gen. mv
vestrorum
vestrarum
vestrorum
dat. mv
vestris
vestris
vestris
acc. mv
vestros
vestras
vestraec
abl. mv
vestris
vestris
vestris


Als de bezitter niet het onderwerp is, wordt gebruikt:

eius = van hem/haar; zijn/haar, ervan;
eorum/earum = van hen, hun, ervan.

Als de bezitter tevens onderwerp is dan wordt gebruikt:

suus , sua, suum = zijn eigen, haar eigen (slaat dus terug op ondw.!)
M
V
O
nom. ev
suus
sua
suum
gen. ev
sui
suae
sui
dat. ev
suo
suae
suo
acc. ev
suum
suam
suum
abl. ev
suo
sua
suo
 
nom. mv
sui
suae
sua
gen. mv
suorum
suarum
suorum
dat. mv
suis
suis
suis
acc. mv
suos
suas
suae
abl. mv
suis
suis
suis

 

Latijnse vormleer

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica
  1. speciaal Seneca
  2. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie


Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia