CE 2013
latijn
Seneca
"levenskunst"

VERTAALHULP SENECA 2013

vragen, problemen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

 • Instructie:

 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Seneca 2013 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongeziene stuk Latijn op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is!
 • Opzet en werkwijze: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • de vertaalhulp: klik in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen. Omdat beide methodes (Eisma en Hermaion) een verschil in volgorde van de passages hebben dus gewooon gewoon goed kijken welke passage jij wilt bestuderen!

   Deze biedt 5 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, vind je de betekenis ervan in een klein popupje verschijnen.
    Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de het woord in de nom. ev. gegeven;. bij zelfstandige naamwoorden zonodig wordt de gen. erbij gegeven, bij bijvoeglijke naamwoorden zonodig de vrouwelijke en onzijdige vorm.
    • De werkwoorden worden gewoonlijk de 1e p. ev. praesens . gegeven en wel als volgt (omdat het weergeven van een korte of lange -e- in de popupjes niet mogelijk is):
     • voco (-are); dep: hortor (-ari) = de a-stammen
     • terreo; dep. vereor = e-stammen
     • tego (-ere); dep.loquor (loqui)= medeklinkerstammen
     • audio (-ire); dep orior (-iri) = i-stammen
     • capio (-ere); dep. patior (pati) = gemengde stammen
     • hebben wwerkwoorden een onregelmatig perfectum dan wordt dit aangegeven door perf een onregelmatig participium passief met ppp
    • h.l. (in het popupje) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
   • grammaticale ondersteuning: Bij woorden die verbogen of vervoegd zijn, dus bij woorden waarvan de functie niet direct duidelijk is uit de gegeven betekenis in het popupje kun je dubbelklikken op het betreffende woord dan verschijnt het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW) of info over verschillende mogelijkheden van vertalen.
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
   • bijzonderheden: naast de tekst staat informatie over bijzonderheden, stilistische en taalkundige, van de betreffende passage.
 
 

CE 2013

Seneca
2013 vertaalhulp

 1. De Tranquillitate Animi
  1. X, 1 - 4
  2. XVII, 4 - 10
 2. De Ira
  1. I, 18
  2. II, 10
  3. III, 36
 3. Ad Helviam consolatione
  1. X, 1 - 4
  2. X, 5 - 8
  3. X, 9 - 11
 4. De Clementia
  1. I, 1 - 4
  2. I, 5 - 8
  3. I, 9 - 11
 5. Epistulae ad Lucilium
  1. Epistula 44
  2. Epistula 80
   1. 1 - 3
   2. 4 - 7
   3. 8 - 10
  1. Epistula 103
  2. Epistula 107
   1. 1 - 6
   2. 7 -12
  3. Epistula 116
   1. 1 - 3
   2. 4 - 8
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. gewone werkwoorden
  2. deponentia