CE 2014
latijn
Ovidius 2014
Epiek

VERTAALHULP OVIDIUS 2014

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Atalanta en Hippomenes

Metamorphoses X, 600 - 608

Let op: alles in blauw op deze pagina zijn linken!
600
605

Non tamen eventu iuvenis deterritus horum
constitit in medio vultuque
** in virgine fixo
'Quid facilem titulum superando quaeris inertes?
Mecum confer' ait. 'seu me fortuna potentem
fecerit, a tanto non indignabere vinci:
namque mihi genitor Megareus Onchestius, illi
est Neptunus avus, pronepos ego regis aquarum,
nec virtus citra genus est. Seu vincar, habebis
Hippomene victo magnum
** et memorabile nomen.'

* ellips (van vorm van esse)
**
. elisie
1
.
 
 

CE 2014

De Teksten:

I. Metamorphoses:

 1. Prooimion
  1. I, 1 - 4
 2. Phaëton
  1. II, 31 - 48
  2. II, 49 - 62
  3. II, 153 - 170
  4. II, 171 - 192
  5. II, 272 - 300
  6. II, 301 - 328
 3. Narcissus
  1. III, 413 - 436
  2. III, 437 - 464
  3. III, 465 - 493
 4. Perseus & Andromeda
  1. IV, 663 - 677
  2. IV, 678 - 705
  3. IV, 706 - 727
  4. IV, 728 - 739
 5. Apollo & Hyacinthus
  1. X, 167 - 177
  2. X, 178 - 195
  3. X, 196 - 208
  4. X, 209 - 219
 6. Atalanta & Hippomenes
  1. X, 600 - 608
  2. X, 609 - 619
  3. X, 620 - 637
  4. X, 638 - 651
  5. X, 652 - 668
  6. X, 669 - 680
 7. Venus & Adonis
  1. X. 710 - 716
  2. X, 717 - 727
  3. X, 728 - 739
 8. Canens-Picus-Circe
  1. XIV, 332 - 345
  2. XIV, 346 - 361
  3. XIV, 362 - 376
  4. XIV, 377 - 385
  5. XIV, 386 - 396
 9. Epiloog
  1. XV, 871 - 879

II. Fasti

 1. Callisto
  1. II, 155 - 174
  2. II, 175 - 192
 2. De roof van Proserpina
  1. IV, 585 - 604
  2. IV, 605 - 620

Minimum kennis 2014:

 1. metrum & scanderen
  1. metrum
  2. scanderen
 2. vormleer
 3. syntaxis
 4. stilische middelen
  1. a - b
  2. c - m
  3. n - z
  4. speciaal epos
 5. stamtijden
  1. gewone werkwoorden
  2. (semi)deponentia