CEVO minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
Bijzinnen van reden /oorzaak (causale bijzinnen)

causale bijzinnen

Causale bijzinnen geven een oorzaak of reden weer.
Ze staan in de indicativus als ze een objectieve mededeling doen; maar in de coniunctivus als ze een subjectieve mening (die van het subject) weergeven.

Causale bijzinnen worden ingeleid door:

 • quod = omdat, daar
 • quia = omdat, daar
 • quoniam = aangezien
 • cum + conj. = omdat, daar
Voorbeelden:
 • in indicativus (objectief): de reden is werkelijk aanwezig
  • domi maneo, quod aeger sum = ik blijf thuis, omdat ik ziek ben (objectief feit)
  • quod propior Italiae ac mari tantum Ionio dicretus erat = omdat hij dichterbij Italië (was) en slechts door de Ionische zee gescheiden. (Liv.XXIII, 33)
  • quia custodiis navium Romanarum tenebantur = omdat zij door wachtposten van Romeinse schepen bezet gehouden werden. (Liv.XXIII, 33)
 • in coniunctivus (subjectief:) de reden is volgens een mening/opvatting zo.
  domi maneo, quod aeger sim = ik blijf thuis, omdat ik ziek ben (volgens mijn mening)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
  2. Ovidius 2014:
   1. metriek
   2. scanderen
   3. taaleigen

Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nominativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus
 13. vocativus
 14. locativus e.a.