CEVO minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2014:
Trappen van vergelijking

Trappen van vergelijking

De trappen van vergelijking zijn: de comparativus (vergrotende trap) en de superlativus (overtreffende trap); ze worden gevormd van de bijvoeglijke naamwoorden als volgt:
De comparativus wordt gevormd doon van de bijvoeglijke naamwoorden de genitivus ev uitgang -i of -is te vervangen door -ior/-ius De superlativus wordt gevormd doon van de bijvoeglijke naamwoorden de genitivus ev uitgang -i of -is te vervangen door -issimus.
Bijvoeglijke naamwoorden op -er krijgen echter -errimus
en de meeste Bijvoeglijke naamwoorden op -ilis krijgen -illimus.
Verbuiging:

Comparativus
Superlativus
M =V
M=V=O
O
enkelvoud
nom. altior   altius
gen.  
altioris
 
dat.  
altiori
 
acc. altiorem
altius
abl.  
altiore
 

meervoud
nom. altiores   altiora
gen.  
altiorum
 
dat.  
altioribus
 
acc. altiores
altiora
abl.  
altioribus
 
M
V
O
enkelvoud
nom. altissimus altissima altissimum
gen. altissimi altissimae altissimi
dat. altissimo altissimae altissimo
acc. altissimum altissimam altissimum
abl. altissimo altissima altissimo
voc.      altissime
meervoud
nom. altissimi altissimae altissima
gen. altissimorum altissimarum altissimorum
dat. altissimis altissimis altissimis
acc. altissimos altissimas altissima
abl. altissimis altissimis altissimis
       
Gebruik en betekenis/vertaling

Comparativus
Superlativus
altior, -ius: (bijwoord = altius)

altissimus, -a, -um. (bijwoord = altissime)
 1. hoger
 2. nogal/tamelijk hoog
 3. te hoog
 4. (van twee) hoogst
 1. hoogste
 2. zeer hoog
omschrijvingen/versterkingen:

 • multo fortior = veel sterker/dapperder
 • magis necessarius = meer noodzakelijk, noodzakelijker

In vergelijkingen:

 • maxime necessarius = het meest noodzakelijk, het nooodzakelijkst
 • valde necessarius = zeer noodzakelijk
 • quam + superlativus = zo ..... mogelijk; quam optimus = zo goed mogelijk
 • longe + superlativus = verreweg: longe maximus = verreweg de grootste
Het woordje "dan" na comparativus:
 1. ofwel: quam + acc. of nom: pater maior est quam filius (est)
 2. ofwel: enkele ablativus: filius maior patre est (abl. comparationis)
   

Kennen de onregelmatige vorming van de volgende trappen van vergelijking:

BN

vergrotende trap
overtreffende trap
betekenis
bonus melior  optimus goed
malus  peior  pessimus slecht
magnus  maior  maximus groot
parvus minor  minimus klein
multum (O) plus  (meer) plurimum veel
multi plures (meerdere) plurimi vele (mv)

plus O ev heeft steeds de genitivus partittivus bij zich, d.w.z. dat waar meer van is in de genintivus staat: plus pecuniae = meer geld

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
  2. Ovidius 2014:
   1. metriek
   2. scanderen
   3. taaleigen

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia