urbs stad

 
enkelvoud
meervoud
nom.
urbs
 
urb
es
gen.
urb
is
urb
ium
dat.
urb
i
urb
ibus
acc.
urb
em
urb
es
abl.
urb
e
urb
ibus
voc.
 

urbs is het voorbeeld van de gemengde klasse van de 3e (consonant) declinatie, kenmerken: -e (abl ev), -a (nom-acc mv O, voor onzijdig zie os) en -ium (gen. mv).
Volgens de gemengde klasse gaan:

1. de parisyllaba op -is en -es (hetzelfde aantal lettergrepen in nom en gen.) bijv. civis, gen. civis; clades, gen cladis.
2. woorden die voor de uitgang -is van de gen. meer dan één medeklinker hebben: bijv. urbs gen. urbis en os gen ossis.
Enkele woorden hebben zowel een abl. ev op -e als op -i!!
bijv ignis: abl ev igne of igni.
Basisbetekenissen van de naamvallen: (voor de andere betekenissen klik op de naam van de naamval!
Nominativus: onderwerp, naamwoordelijk deel, bijstelling bij ondw.
Genitivus: van
Dativus: aan, voor, meew. vw.
Accusativus: lijdend voorwerp
Ablativus: vanaf, door, met
Vocativus ( beh. bij -us 2e decl. ev = nom!) aanspreekvorm