verkorte werkwoordsvormen

Van een aantal werkwoordsvormen komen verkorte vormen voor, zowel bij dichters als prozaschrijvers:
Voorbeelden:
 • -ere (achter een perfectumstam) = -erunt
  • gessere = gesserunt

 • in het perfectum kunnen -vi- vóór -s- en -ve- vóór -r- wegvallen
  • mutastis = mutavistis (Ov. Met.I, 2)
  • petisti = petivisti (Ov. Met. II,33)
  • certarunt = certaverunt
  • nosse = novisse
 • fore = futurum esse