indicativus plusquamperfectum activum

  vocavisse terruisse texisse audivisse cepisse fuisse potuisse
a-stammen
e-stammen.
medekl. stam
i-stammen
gem. stam .
onr.
onr.
P vocaveram terrueeram tex eram audiv eram cep eram fu eram potu eram
L vocav eras terrue eras tex eras audiv eras cep eras fu eras potu eras
Q vocav erat terrue erat tex erat audiv erat cep erat fu erat potu erat
P vocaveramus terrueeramus texeramus audiveramus ceperamus fu eramus potueramus
R vocaveratis terrueeratis tex eratis audiv eratis cep eratis fu eratis potu eratis
F vocav erant terrueerant tex erant audiv erant cep erant fu erant potu erant
ik had geroepen ik had bang gemaakt ik had bedekt ik had gehoord ik had genomen ik was geweest ik had gekund
   Twee werkwoorden hebben de vorm/vervoeging van een perfectum en de betekenis van van een praesens:
     memini = ik herinner mij 
     odi = ik haat