CvE minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2016:

Adverbia correlativa

vragend
aanwijzend
betrekkelijk
onbepaald
onbepaald betrekkelijk
onbepaald
"alles"

plaats, waar

ubi ?
= waar ?
ibi
= daar
hic
= hier
illic/istic
= daar (ginds)
ubi
= waar
alicubi
= ergens
(n)usquam
= (n)ergens
ubicumque
= waar ook (maar)
ubique
= overal
plaats, waarvandaan unde ?
= vanwaar ?
inde
= vandaar
hinc
= van hier
illinc/istinc
= van ginds
unde
= vanwaar
alicunde
= ergens vandaan
  undique
= van alle kanten, overal vandaan
plaats, waarheen quo ?
= waarheen ?
eo
= daarheen
huc
= hierheen
illuc/istuc
= gindsheen
quo
= waarheen
aliquo
= ergens heen
quocumque
= waarheen ook (maar)
eodem
= naar dezelfde plaats
plaats, waarlangs qua ?
= waarlangs ?
ea
= daarlangs
hac
= hierlangs
illac/istac
= ginds langs
qua
= waarlangs
aliqua
= ergens langs
nequaquam
= langs geen enkele weg = geenszins
quacumque
= waarlangs ook (maar)
 
             
tijdsduur quamdiu ?
= hoe lang?
tamdiu
= zolang
quamdiu
= zolang als
aliquamdiu
= een tijd(je) lang
   
tijd: -vaak quotiens ?
= hoe vaak ?
totiens
= zovaak
quotiens
= zo vaak als
aliquotiens
= enige malen
quotienscumque
= hoe vaak ook (maar)
 
tijdstip quando ?
= wanneer ?
nunc
= nu
tunc/tum
dan, op dat moment
cum (+ indic.)
= wanneer
aliquando
= eens, ooit
quondam
= eens
(n)umquam
= (n)ooit
   
wijze, waarop quomodo ?
= hoe ?
ita/sic
= zo, op die manier
item
= evenzo
  aliquo modo
= op een of andere manier
nequiquam
= (op geen enkele manier) = tevergeefs
   

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie
  2. taaleigen epos
   1. bijzonderheden
   2. metrum.doc
   3. metrum.htm
   4. scanderen.doc
   5. scanderen.htm

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia