CvE minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2016:

Overzicht van de aanwijzende en bepalende voornaamwoorden

I. aanwijzende voornaamwoorden


hic , haec, hoc = deze, dit; hij, zij, het; laatstgenoemde
(om aan te duiden wat/wie bij de spreker is)

M
V
O
nom. ev
hic
haec
hoc
gen. ev
huius
huius
huius
dat. ev
huic
huic
huic
acc. ev
hunc
hanc
hoc
abl. ev
hoc
hac
hoc
 
nom. mv
hi
hae
haec
gen. mv
horum
harum
horum
dat. mv
his
his
his
acc. mv
hos
has
haec
abl. mv
his
his
his

Let op: hic = (ook): hier

ille, illa, illud = die, dat; hij, zij, het; eerstgenoemde; de bekende.
(om aan te duiden wat/wie dichtbj de toegesprokene is)

M
V
O
nom. ev
ille
illa
illud
gen. ev
illius
illius
illius
dat. ev
illi
illi
illi
acc. ev
illum
illam
illud
abl. ev
illo
illa
illo
 
nom. mv
illi
illae
illa
gen. mv
illorum
illarum
illorum
dat. mv
illis
illis
illis
acc. mv
illos
illas
illa
abl. mv
illis
illis
illis

iste, ista, istud = die, dat; hij, zij, het; de beruchte..
(om aan te duiden wat/wie noch bij de spreker och bij de toegesprokene is)

M
V
O
nom. ev
iste
ista
istud
gen. ev
istius
istius
istius
dat. ev
isti
isti
isti
acc. ev
istum
istam
istud
abl. ev
isto
ista
isto
 
nom. mv
isti
istae
ista
gen. mv
istorum
istarum
istorum
dat. mv
istis
istis
istis
acc. mv
istos
istas
ista
abl. mv
istis
istis
istis

II. bepalende voornaamwoorden

is, ea, id = deze, dit, die, dat; hij, zij, het; antecedent bij relativa
 1. terugwijzend: op een persoon, zaak of handeling die te voren genoemd is.
 2. bepaling aankondigend: d.w.z. als antecedent bij een betrekkelijk voornaamwoord:
  1. bijv. is, qui = degene, die
M
V
O
nom. ev
is
ea
id
gen. ev
eius
eius
eius
dat. ev
ei
ei
ei
acc. ev
eum
eam
id
abl. ev
eo
ea
eo
 
nom. mv
ei
eae
ea
gen. mv
eorum
earum
eorum
dat. mv
eis
eis
eis
acc. mv
eos
eas
ea
abl. mv
eis
eis
eis

idem, eadem, idem = dezelfde (= ca. is, ea, id + dem)

M
V
O
nom. ev
idem
eadem
idem
gen. ev
eiusdem
eiusdem
eiusdem
dat. ev
eidem
eidem
eidem
acc. ev
eundem
eandem
idem
abl. ev
eodem
eadem
eodem
 
nom. mv
eidem
eaedem
eadem
gen. mv
eorum
earum
eorum
dat. mv
eisdem
eisdem
eisdem
acc. mv
eosdem
easdem
eadem
abl. mv
eisdem
eisdem
eisdem

ipse ipsa ipsum = zelf

M
V
O
nom. ev
ipse
ipsa
ipsum
gen. ev
ipsius
ipsius
ipsius
dat. ev
ipsi
ipsi
ipsi
acc. ev
ipsum
ipsam
ipsum
abl. ev
ipso
ipsa
ipso
 
nom. mv
ipsi
ipsae
ipsa
gen. mv
ipsorum
ipsarum
ipsorum
dat. mv
ipsis
ipsis
ipsis
acc. mv
ipsos
ipsas
ipsa
abl. mv
ipsis
ipsis
ipsis

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie
  2. taaleigen epos
   1. bijzonderheden
   2. metrum.doc
   3. metrum.htm
   4. scanderen.doc
   5. scanderen.htm

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia