CvE minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2016:

 

De persoonlijke voornaamwoorden


eerste en tweede persoon enkelvoud
ego = ik ; tu = jij

nom.
ego
tu
 
gen.
 
dat.
mihi
tibi
 
acc.
me
te
 
abl.
me
te
 
voc.    
 

eerste en tweede persoon meervoud
nos = wij ; vos= jullie

nom.
nos
vos
gen.
dat.
nobis
vobis
acc.
nos
vos
abl.
nobis
vobis
voc.
 
De ontbrekende genitivus wordt als volgt gevormd:
 • in geval van bezittelijk (van mij, mijn etc), wordt gebruikt het :
 • in bijzondere gevallen:
 • mei, tui, nostri, vestri = zijn altijd gen. obiectivus:desiderium vestri = het verlangen naar jullie
 • nostrorum, vestrorum, suorum = van de onzen, van de uwen, van de zijnen/hunnen
 • nostrum, vestrum = van ons, van u (gen. partitivus)
derde persoon enkelvoud en meervoud niet wederkerig
is, ea, id = hij zij het ;

M
V
O
nom. ev
is
ea
id
gen. ev
eius
eius
eius
dat. ev
ei
ei
ei
acc. ev
eum
eam
id
abl. ev
eo
ea
eo
 
nom. mv
ei / ii
eae
ea
gen. mv
eorum
earum
eorum
dat. mv
eis / iis
eis / iis
eis / iis
acc. mv
eos
eas
ea
abl. mv
eis / iis
eis / iis
eis / iis

derde persoon enkelvoud en meervoud wederkerig = zich

nom.      
gen.
 
dat.
sibi
 
acc.
se
 
abl.
se
 
voc.
Let op: sibi, se, se slaat altijd terug op het onderwerp en kan dus zowel ev als mv en mannelijk en vrouwelijk zijn!
 

 

 

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie
  2. taaleigen epos
   1. bijzonderheden
   2. metrum.doc
   3. metrum.htm
   4. scanderen.doc
   5. scanderen.htm

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia