werkvertaling Livius AUC I,12.1-7

LIVIUS Ab Urbe Condita I,12. 1-7
 

 
I,12.1 - 7
5
10
15
20

Niettemin hielden/bezetten de Sabijnen de burcht; en vandaar zijn zij de volgende dag, toen
het in slagorde opgestelde Romeinse leger het hele veld dat tussen de Palatijn
en de Capitolijnse heuvel ligt gevuld had, niet eerder
afgedaald naar de vlakte dan toen de Romeinen, terwijl de woede en de begeerte om de burcht
te heroveren hun geesten/harten aanspoorden, (hen) tegemoet klommen.
De vboorvechters aan beide zijden beginnen het gevecht, aan de kant van de Sabijnen Mettius
Curtius, aan de kant van de Romeinen Hostius Hostilius. Hij hield de Romeinse slaglinie
op de ongustige plaats bij het eerste treffen door zijn moed en vermetelheid overeind. Zodra
Hostilius is gesneuveld, wijkt de Romeinse slaglinie onmiddellijk
en is verdreven naar de oude poort van de Palatijn. Romulus ook zelf door de massa
vluchtenden (voort)gedreven, zei, zijn wapens ten hemel opheffend, "Iuppiter, bevolen door
uw vogels heb ik hier op de Palatijn de eerste fundamenten voor de stad gelegd.
De Sabijnen hebben de bucht al/nu, door een misdaad gekocht; vandaar trekken zij gewapend hierheen
na het dal dat er midden tussen gelegen is gepasseerd te zijn; maar u, vader van goden
en mensen, weer tenminste de vijanden af vanhier; neem de schrik weg
bij de Romeinen en breng de schandelijke vlucht to stilstand. Hier beloof ik u (te wijden) een tempel
voor Iuppiter Stator, opdat het een gedenkteken is voor het nageslacht dat door uw huidige hulp
de stad gered is." Dit gebeden hebbend, alsof hij voorvoeld had
dat de gebeden verhoord waren, zei hij "Vanaf hier/nu, Romeinen, beveelt Iuppiter Optimus
Maximus weerstend te bieden en het gevecht weer te beginnen/te hernieuwen." De Romeinen
boden weerstand alsof zij bevolen waren door een hemelse stem; zelf vliegt Romulus voort
naar de voorste gelederen.

   
  De regelnummering volgt zoveel mogelijk die van de tekst in de vertaalhulp!