CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Accusativus

 • De gewone functie van de accusativus is:
  • direct object of lijdend voorwerp

  Daarnaast zijn er nog de volgende bijzondere betekenissen:

 • "predicatieve" accusativus als aanvulling bij werkwoorden met dubbele accusativus: naast het direct object nog een tweede acc.: "als, tot":
 • accusativus van richting : bij namen van steden en kleine eilanden en bij het woord domus duidt de acc. zonder voorzetsel aan: "waarheen":
  • Romam = naar Rome
  • Athenas = naar Athene
  • Aeneam = naar Aenea
  • domum = naar huis
 • bijwoordelijke bepaling van: afstand: geeft antwoord op de vraag: "hoe ver" :
 • bijwoordelijke bepaling van: tijdsduur: geeft antwoord op de vraag: " hoelang, hoe oud"
 • accusativus als onderwerp en naamwoordelijk deel van het gezegde : in de a.c.i. en a.c.p.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus