CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2018:

Bijwoorden

 
Bijwoorden worden afgeleid van de bijvoeglijke naamwoorden en niet verbogen: vorrming op onderstaande manieren:
Van bijvoeglijke naamwoorden -o /-a stammen uitgang gen. ev. M. > -e  bijv. alti > alte (= hoog)
Van bijvoeglijke naamwoorden medeklinker stammen uitgang gen. ev. M. > -iter bijv. fortis > fortiter  (= dapper)
Van de vergrotende trap: gebruikt wordt de acc. ev. O.: -ius bijv. fortius (= dapperder) , minus (= minder)
Van de overtreffende trap: de uitgang -us > -e bijv. fortissime (= zeer dapper)
Afwijkende vorming:
 • acc. ev. O:
  • facile = makkelijk.
  • plerumque = meestal.
  • primum = eerst.
  • ceterum = overigens.
  • parum = te weinig.
  • tantum = slechts, alleen maar
  • etc.
 • abl. ev. O:
  • tuto  = veilig.
  • cito = snel.
  • subito = plotseling.
  • forte = toevallig.
  • modo = 1) slechts 2) zo-even
  • etc.
Bijwoorden worden gebruikt:
 • als antwoord op vragen als: hoe?, wanneer?, waar? e.d.
 • als bepaling bij een werkwoord: bv. hij loopt hard
 • als bepaling bij een adiectivum: bv. hij loopt erg hard
 • als bepaling bij een ander adverbium: bv. hij loopt heel erg hard
 
 

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
  2. trappen vergelijking
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia