CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

causale bijzinnen

Causale bijzinnen geven een oorzaak of reden weer.
Ze staan in de indicativus als ze een objectieve mededeling doen; maar in de coniunctivus als ze een subjectieve mening (die van het subject) weergeven.

Causale bijzinnen worden ingeleid door:

 • quod = omdat, daar
 • quia = omdat, daar
 • quoniam = aangezien
 • cum + conj. = omdat, daar
Voorbeelden:
 • in indicativus (objectief): de reden is werkelijk aanwezig
  • domi maneo, quod aeger sum = ik blijf thuis, omdat ik ziek ben (objectief feit)
  • quod propior Italiae ac mari tantum Ionio dicretus erat = omdat hij dichterbij Italië (was) en slechts door de Ionische zee gescheiden. (Liv.XXIII, 33)
  • quia custodiis navium Romanarum tenebantur = omdat zij door wachtposten van Romeinse schepen bezet gehouden werden. (Liv.XXIII, 33)
 • in coniunctivus (subjectief:) de reden is volgens een mening/opvatting zo.
  domi maneo, quod aeger sim = ik blijf thuis, omdat ik ziek ben (volgens mijn mening)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus