CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Comparatieve bijzinnen

Comparatieve bijzinnen zijn bijzinnen die een vergelijking bevatten:

 • In de indicativus: in deze bijzinnen wordt een werkelijkheid weergegeven en ze worden ingeleid door:
   • ut + ind. = zoals, evenals, als
    • ut mos est = zoals de gewoonte is
   • sicut + ind. = zoals, evenals, als
   • quemadmodum + ind. = zoals, evenals, als
  • Bijzonderheden:
   • ut = (zo)als, soms bijna causale betekenis:
    • Homo, ut erat furiosus,... = De man, razend als hij was, ....
   • ut = voor zover als (beperkende betekenis);
    • Ut potui, tuli = Ik heb het verdragen, voor zover als ik kon.
   • ut ... ita = zoals ... zo;
    • maar door deze woordjes kunnen ook twee feiten tegenover gesteld worden; vertaling is dan: hoewel ... toch; weliswaar ... maar.
     • ut bello .... laetatus erat, ita ...... fluctuatus animo fuerat = weliswaar had hij zich zeer verheugd over de oorlog, maar hij had nog geweifeld in zijn geest
 • In de coniunctivus: in deze bijzinnen wordt iets als een niet-werkelijkheid of mogelijkheid voorgesteld en ingeleid door:
   • (vel)ut si + coni. = als het ware, alsof,
   • quasi + coni. = als het ware, alsof,
   • tamquam (si) + coni. = als het ware, alsof,
    • tamquam omnes ipsa enixa foret, = alsof ze allen zelf gebaard had
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus