CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Concessieve bijzinnen

Concessieve bijzinnen: drukken uit dat men iets toegeeft. Ze staan zowel in de indicativus als coniunctivus, en worden ingeleid door:

 • met indicativus of coniunctivus:
  • quamquam = hoewel, ofschoon
  • (tam)etsi = hoewel, ofschoon
  • quamvis = hoezeer .. ook, hoewel, ofschoon
 • met coniunctivus:
  • cum + coni. = hoewel, ook al, ofschoon
   • cum bello superiores essent = hoewel (de Grieken) de overhand hadden in de oorlog
Bij toegevende (concessieve) bijzinnen staat in de hoofdzin vaan het woordje tamen = toch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus