CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Dativus

 • De basis betekenissen van de dativus zijn:
  • aan, voor ( meewerkend voorwerp)

  Daarnaast zijn er nog de volgende bijzondere betekenissen:

 • meewerkend voorwerp (indirect obiect):
 • aanvulling bij werkwoorden als "lijdend voorwerp", een aantal verba heeft geen. acc. als lijdend voorwerp, maar de dat.:
  • parco (3) = iem. sparen; studeo = zich toeleggen op; persuadeo = overtuigen
   • vix cuiquam persuadebatur = nauwelijks iemand werd overtuigd
 • aanvulling bij bijvoeglijke naamwoorden , enkele bijvoeglijke naamwoorden hebben een dativus bij zich:
 • de bezitter bij het werkwoord esse (dat. possessivus) : geeft aan wie de bezitter van iets is:
  • tibi .. esse = dat jij hebt (Sen. de Clem.)
 • dat. commodi en incommodi: geeft aan ten gunste of ten nadele van wie/wat iets gebeurt.
 • dat. finalis: geeft het doel of de bedoeling aan.
  • ludibrio futuros non regis modo sed custodum etiam libidini rata = in de mening dat ze niet alleen tot voorwerp van spot van/voor de koning, maar ook tot voorwerp van/voor de wellust van de bewakers zouden zijn
 • dubbele dativus: regelmatig, vooral bij de werkwoorden esse, dare, venire, mittere komt de dativus finalis voor in combinatie met de dativus commodi:
  • quae praesidio erat Calabriae litoribus = die tot bescherming was voor de kusten van Calabrië.
 • geeft de handelende persoon aan bij het gerundivum: (dat. auctoris): bij het gerundivum staat de handelende persoon ("door wie") in de dativus. (bij dichters komt dit ook voor bij het gewone passief):
  • haud infitianda parenti = niet te loochenen/ zeker te erkennen door de vader (Ov. Met. II, 34)
  • dis iuranda palus = het moeras waarbij door de goden gezworen moet worden (Ov. Met. II, 46)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus