CvE minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2017:

DEPONENTIA voltooide tijden

INDICATIVUS

 Inf. hortatus esse veritus esse locutus esse partitus esse passus esse
 
a- tammen
e-stammen
medeklinkerstammen
i-stammen
gemengde stammen
P hortatus sum veritus sum locutus sum partitus sum passus sum
E hortatus es veritus es locutus es partitus es passus es
R hortatus est veritus est locutus est partitus est passus est
F hortati sumus veriti sumus locuti sumus partiti sumus passi sumus
E hortati estis veriti estis locuti estis partiti estis passi estis
C hortati sunt veriti sunt locuti sunt partiti sunt passi sunt
ik heb aangespooid ik heb gevreesd ik heb gesproken ik hebverdeeld ik heb toegelaten
ik spoorde aan ik vreesde ik sprak ik vertrok ik liet toe
         
P hortatus eram veritus eram locutus eram partitus eram passus eram
L hortatus eras veritus eras locutus eras partitus eras passus eras
U hortatus erat veritus erat locutus erat partitus erat passus erat
S hortati eramus veriti eramus locuti eramus partiti eramus passi eramus
Q hortati eratis veriti eratis locuti eratis partitieratis passi eratis
U hortati erant veriti erant locuti erant partiti erant passi erant
  ik had aangespoord ik had gevreesd ik had gesproken ik had verdeeld ik had toegelaten
         
F hortatus ero veritus ero locutus ero partitus ero passus ero
U hortatus eris veritus eris locutus eris partitus eris passus eris
T hortatus erit veritus erit locutus erit partitus erit passus erit
E hortati erimus veriti erimus locuti erimus partiti erimus passi erimus
X hortati eritis veriti eritis locuti eritis partiti eritis passi eritis
A hortati erint veriti erint locuti erint partiti erint passi erint
  ik zal aange-spoord hebben ik zal gevreesd hebben ik zal gesproken hebben ik zal verdeeld hebben ik zal toegelaten hebben

CONIUNCTIVUS

P hortatus sim veritus sim locutus sim partitus sim passus sim
E hortatus sis veritus sis locutus sis partitus sis passus sis
R hortatus sit veritus sit locutus sit partitus sit passus sit
F hortati simus veriti simus locuti simus partiti simus passi simus
E hortati sitis veriti sitis locuti sitis partiti sitis passi sitis
C hortati sint veriti sint locutis sint partiti sint passi sint
dat ik heb aangespoord dat ik heb gevreesd dat ik heb gesproken dat ik heb verdeeld dat ik heb toegelaten
         
P hortatus essem veritus essem locutus essem partitus essem passus essem
L hortatus esses veritus esses locutus esses partitus esses passus esses
U hortatus esset veritus esset locutus esset partitus esset passus esset
S hortati essemus veriti essemus locuti essemus partiti essemus passi essemus
Q hortati essetis veriti essetis locuti essetis partiti essetis passi essetis
U hortati essent veriti essent locuti essent partiti essent passi essent
  dat ik had aangespoord dat ik had gevreesd dat ik had gesproken dat ik had verdeeld dat ik had toegelaten

PARTICIPIUM perfectum (ppp)

M hort atus ver itus locut us parti tus pas sus
F hort ata ver ita locut a parti ta pas sa
N hort atum ver itum locut um parti tum pas sum
aangespoord hebbend; aansporend gevreesd hebbend;
vrezend
gesproken hebbend; sprekend verdeeld hebbend ; vertrekkend toegelaten hebbend; toelatend

 

 

 

 

 

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia