CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Genitivus

 • De gewone betekenis van de genitivus is:
  • van

  Daarnaast zijn er nog de volgende bijzondere betekenissen:

 • bijvoeglijke bepaling
 • als aanvulling bij werkwoorden
  • esse + gen: = het is een eigenschap van, het is eigen aan.
   • hoc spe concipere audacis animi fuisse, ad effectum adducere et virtutis et fortunae ingentis = dit te (durven) hopen was (een blijk) van een stoutmoedige geest, dit tot stand te brengen (een blijk) van een zowel geweldige moed als (geweldig) gelukkig gesternte.(Liv. XXXIII, 33)
  • werkwoorden die betekenen "zich herinneren, vergeten":
   • memini = zich herinneren
   • obliviscor (3) = vergeten
 • als aanvulling bij bijvoeglijke naamwoorden
  • expers:
   • expers viri = onervaren met een man (Ov. Met. I, 479)
 • gen. subiectivus: duidt de bezitter of subject/onderwerp van iets aan:
 • gen. obiectivus de gen. duidt niet, zoals gewoonlijk het subject/de eigenaar aan maar het object / de betrokkene
  • veri boni aviditas = het verlangen naar het ware goede (Se. Ep. 23)
  conubia Daphnes = een huwelijk met Daphne (Ov. Met. I, 490)
 • gen.partitivus: geeft het geheel waarvan een deel genomen of aangeduid wordt:
  • nihil cari, nihil sancti est. = Er is niets dierbaars, niets heiligs (voor jullie)
  • nihil mali = niets van kwaad/niets kwaads (Sen. Helviam X,1)
 • gen. explicativus
  • nomen amantis = de naam "liefhebbende"/ van iem. die liefheeft (Ov. Met. I, 474)
  • insaniam ... avaritiae atque luxuriae = de waanzin van de hebzucht en weeldezucht ... (Sen. Helviam X,1)

 • gen. qualitatis: een substantief met nadere bepaling in de gen. geeft de hoedanigheid aan van een persoon of zaak:
  • ingentis spiritus virum = een man van/met een enorme trots
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus