CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

modi in hoofdzinnen

 • Indicativus: gebruikt de spreker of schrijver als hij een handeling of gebeurtenis weergeeft zoals hij, volgens hem, werkelijk gebeurt of gebeurd is.
 • Coniunctivus adhortativus: de spreker of schrijver spoort aan tot een handeling; coni. praesentis; vertaling: laat.., laten ....
 • Coniunctivus prohibitivus: een aansporing om iets niet te doen of een negatief bevel: ne + coni. praesentis of perfecti.
 • Coniunctivus potentialis: de spreker of schrijver stelt een handeling als mogelijk of waarschijnlijk voor; vertaling: (zou)..kunnen; zal misschien wel.
  • heden: coni. praesentis of perfecti.
  • verleden: coni. imperfecti.
 • Coniunctivus irrealis: de spreker of schrijver stelt iets als "niet-werkelijkheid" voor;.: coni. impf. = irrealis van het heden; coni. plqmperf. = irrealis van het verleden.
  • solum hoc tibi, nate, negarem = alleen dit zou ik jou, zoon, geweigerd hebben (Ov. Met. II,52)
  • O, quam cuperes = O, hoe zou je wensen .... (Sen. De Clem.)
 • Deze hoofdzinnen worden vaak vergezeld van een voorwaardelijke bijzin, ingeleid door (ni)si; zie conditionele bijzinnen
 • Coniunctivus optativus: iets wordt als wens voorgesteld: ontkenning: ne
  • vervulbare wens: coni. praesentis, al of niet met utinam.
   • di istos deaeque perdant = mogen de goden en godinnen diegenen (negatieve bijsmaak) te gronde richten (Sen. Helviam X,2)
  • onvervulbare wens: coni. imperfecti of plusquamperfecti, voorafgegaan door utinam
   • Utinam promissa liceret ... non dare = Och was het maar toegestaan het beloofde niet te geven (Ov. Met.II, 51)
 • Coniunctivus dubitativus: drukt twijfel uit; vertaling moet/moeten? alleen in 1e persoon van de coni. praesentis.
  • comissatorem te cum armatis venientem recipiam? = moet ik jou (dan) als feestganger, die met gewapenden komt, ontvangen?
 
 
 
 
 
 
 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus