CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

participia (constructies)

Er zijn 3 participia: part. praesens actief (ppa); part. perfetum passief (ppp); part. futurum actief (pfa)
naam
vorm/kenmerk
vertaling
verbuiging als
ppa voca-ns, voca-nt-is roepend(e)       gelijktijdig vocans
ppp voca-tus, voca-ta, voca-tum geroepen (voltooid deelwoord)  voortijdig bonus, -a, -um
pfa voca-turus, voca-tura, voca-turum
 1. zonder vorm van esse
  1. om te roepen
  2. zullende roepen
  3. als inf. in een aci (weglating van esse)
 2. met vorm van esse (coniugatio periphrastica)
  1. van plan te roepen
  2. op het punt te roepen
  3. voorbestemd te roepen
bonus, -a, -um
Let op: Ook deponentia hebben deze drie participia! Vertaling van ppa en pfa als hierboven. Maar het "ppp" op -tus, -ta, -tum is niet passief maar actief! Dus te vertalen met "hebbend"!!, (maar mag ook gelijktijdig).
Bijvoorbeeld: hortatus = aangespoord hebbend (of aansporend)

gebruik en vertaling van het participium

Meestal is een participium verbonden met een zelfstandig naamwoord, d.w.z. het heeft dezelfde naamval, geslacht en getal als het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort.
Dit kan op twee manieren:

 1. predicatief: d.w.z. het zegt ook iets van het werkwoord, met name of de handeling van het participium gelijktijdig (ppa) of voortijdig (ppp) is aan de handeling van het werkwoord.
 2. bijvoeglijk: d.w.z. als bijvoeglijk naamwoord en zegt alleen iets van het zelfstandig naamwoord.
 • predicatief gebruikt : meestal niet letterlijk te vertalen, maar moet je het vertalen met een: hota-bijzin:
  • hoewel (bijzin van toegeving)
  • omdat (bijzin van reden / oorzaak)
  • voegwoord van tijd (bijzin van tijd): ppa: terwijl, toen; ppp: toen, nadat
  • als (bijzin van voorwaarde)
 • Begin bij het vertalen met een bijzin van tijd (terwijl bij ppa; nadat bij ppp) en kijk dan pas of eventueel een andere bijzin beter van toepassing is!
 • Een enkel keer is letterlijke vertaling ook mogelijk.
 
 • bijvoeglijk gebruikt kun je vertalen/
  • soms letterlijk
  betrekkelijke bijzin, ingeleid door betrekkelijk voornaamwoord
 
 • Ook kan een participium als zelfstandig naamwoord gebruikt worden:
 • Vertaling:
  • lidwoord + participium letterlijk
  • iemand / mensen die
  • als substantief
 
 • dominant ptc: de betekenis van het ptc. is belangrijker dan die van het bijbehorende nomen: vertalen als substantief + van.
 
 • bijzonderheden:
  • ontkenningen bij ptc.
  • ppp in a.c.i
  • ppa in a.c.p

 

 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus