CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Temporele bijzinnen

Temporele bijzinnen: geven een tijdsbepaling aan, staan in de indicativus (meestal) of soms ook in de coninuctivus en ze worden ingeleid door:

 • ubi (primum), ut (primum) + ind. = zodra als, toen
  • ubi celeritate vinci senserunt = toen zij merkten dat in snelheid overtroffen werden
  • ut Punicus cultus habitusque suspectos legatos fecit = toen de Punische kleding en houding de gezanten verdacht maakte
 • postquam + ind. perf. = nadat
 • cum + ind. = wanneer, terwijl
 • cum + coni. = toen, nadat ( zie ook causale en concessieve bijzinnen)
  • cum quaereret qui et unde et quo tenderent cursum, = toen hij vroeg wie (zij waren) en vanwaar en waarheen zij koers zetten.
 • priusquam/antequam + ind. = voordat
 • dum + ind. = terwijl, zolang als, totdat
 • dum + coni. = opdat/met de bedoeling dat intussen
 • cum primum / simul (ac) + ind. perf. = zodra als
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus