CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis syntaxis 2018:

Directe en afhankelijke vraagzinnen

Vraagzinnen worden onderscheiden in twee soorten:

 1. directe vraagzinnen, deze staan op zichzelf als hoofzin
 2. indirecte/afhankelijke vraagzinnen, deze zijn afhankelijk van werkwoorden als vragen, zeggen, menen, weten, twijfelen e.d.
Beide soorten vraagzinnen worden ingeleid door vragende voornaamwoorden, vragende bijwoorden of vraagpartikels.
Directe vraagzinnen: deze staan in de indicativus; staan ze in de coni. dan is dit een dubitativus.
 • eenledige, ingeleid door vragend voornaamwoord/bijwoord:
  • Ubi illa prudentia tua? = Waar is dat verstand van jou? (Sen. Ep. 107,1)
 • eenledige, ingeleid door vraagpartikels:
  • -ne : geeft alleen maar dat het vraag is; onvertaald, alleen ? aan het eind.
  • nonne : verwacht antwoord "ja", vertaling: toch (zeker, wel)?, niet?
  • num : verwacht antwoord "nee", vertaling: toch niet?, wel?
 • tweeledige, ingeleid door:
  • utrum .... an = ('niks') ..... of
  • -ne .....an = ('niks') ..... of
  • ('niks') .... an = ('niks') ..... of
Indirecte/afhankelijke vraagzinnen staan altijd in de coniunctivus.
 • eenledige worden ingeleid door een vragend voornaamwoord/bijwoord:
  • Quid sit aut unde subeat (interrogas)= (je vraagt) wat het is of vanwaar het komt. (Sen. Ep. 23)
  • utrius populi mallet victoriam esse .....fluctuatus animo fuerat = hij was weifelend geweest in zijn geest van welk van beide volken hij liever wilde dat de overwinning was
  • cum quaereret qui et unde et quo tenderent cursum, = toen hij vroeg wie (zij waren) en vanwaar en waarheen zij koers zetten.
  • demonstrat quae loca quosque saltus aut Romanus aut hostes teneant = hij laat zien welke plaatsen en welke bergpassen of de Romeinen of de vijanden bezet houden.
  • quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia, non curat = zij bekommert zich er niet om wat Hymen, wat Amor, wat een huwelijk is (Ov. Met. I,480)

 • tweeledige worden ingeleid door:
  • utrum .... an = of ..... of
  • -ne .....an = of ..... of
  • ('niks') .... an = of ..... of
   • negat venisse se cum multitudine ad ianuam meam, an ferro succinctos secum fuisse? = Ontkent hij dat hij met een menigte naar mijn deur gekomen is of dat met een zwaard omgorde (mannen) bij hem waren?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latijnse grammatica

vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten

syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie onder vormleer!


Syntaxis per onderdeel:

 1. participium
 2. ablativus absolutus.
 3. gerundi(v)um
 4. infinitivus constructies
 5. vraagzinnen
 6. modi in hoofdzin
 7. modi in bijzinnen
  1. van doel
  2. van oorzaak/reden
  3. vergelijkende
  4. van toegeving
  5. van voorwaarde
  6. van gevolg
  7. betrekkelijke
  8. van tijd
 8. nom. voc. locativus
 9. genitivus
 10. dativus
 11. accusativus
 12. ablativus