CvTE minimumlijst

latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2018:

Onvoltooide tijden Passivum

INDICATIVUS

  vocor, vocari terreor, terréri tegor (3), tegi audior, audiri capior (3), capi
a-stammen
e-stammen
medeklinker stammen
i-stammen
gemengde stammen
P 1ev vocor terreor tegor audior capior
R 2ev vocaris terreris tegeris audiris caperis
A 3ev vocatur terretur tegitur auditur capitur
E 1mv vocamur terremur tegimur audimur capimur
S 2mv vocamini terremini tegimini audimini capimini
E 3mv vocantur terrentur teguntur audiuntur capiuntur
ik word geroepen ik word banggemaakt ik word bedekt ik word gehoord ik word genomen
         
I 1ev vocabar terrebar tegebar audiebar capiebar
M 2ev vocabaris terrebaris tegebaris audiebaris capiebaris
P 3ev vocabatur terrebatur tegebatur audiebatur capiebatur
E 1mv vocabamur terrebamur tegebamur audiebamur capiebamur
R 2mv vocabamini terrebamini tegebamini audiebamini capiebamini
F 3mv vocabantur terrebantur tegebantur audiebantur capiebantur
  ik werd geroepen ik werd banggemaakt ik werd bedekt ik werd gehoord ik werd genomen
         
F 1ev vocabor terrebor tegar audiar capiar
U 2ev vocaberis terreberis tegeris audieris capieris
T 3ev vocabitur terrebitur tegetur audietur capietur
U 1mv vocabimur terrebimur tegemur audiemur capiemur
R 2mv vocabimini terrebimini tegemini audiemini capiemini
U 3mv vocabuntur terrebuntur tegentur audientur capientur
ik zal geroepen worden ik zal banggemaakt worden ik zal bedekt worden ik zal gehoord worden ik zal genomen worden

CONIUNCTIVUS

P 1ev vocer terrear tegar audiar capiar
R 2ev voceris terrearis tegaris audiaris capiaris
A 3ev vocetur terreatur tegatur audiatur capiatur
E 1mv vocemur terreamur tegamur audiamur capiamur
S 2mv vocemini terreamini tegamini audiamini capiamini
E 3mv vocentur terreantur tegantur audiantur capiantur
dat ik word geroepen dat ik word banggemaakt dat ik word bedekt dat ik heb gehoord dat ik word genomen
         
I 1ev vocarer terrerer tegerer audirer caperer
M 2ev vocareris terrereris tegereris audireris capereris
P 3ev vocaretur terreretur tegeretur audiretur caperetur
E 1mv vocaremur terreremur tegeremur audiremur caperemur
R 2mv vocaremini terreremini tegeremini audiremini caperemini
F 3mv vocarentur terrerentur tegerentur audirentur caperentur
dat ik werd geroepen dat ik werd banggemaakt dat ik werd bedekt dat ik werd gehoord dat ik werd genomen

 

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
  2. trappen vergelijking
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia