CE 2004
latijn
Cicero
Tussen domus en forum

VERTAALHULP CICERO

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

De Republica VI (Somnium Scipionis) , 11
 
Politiek en roem
Welke beloning valt de staatsman ten deel?
 
 

(11) Videsne illam urbem, quae parere populo Romano coacta per me renovat pristina bella nec potest quiescere?' Ostendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stellarum, illustri et claro quodam loco. 'Ad quam tu oppugnandam nunc venis paene miles, hanc hoc biennio consul evertes, eritque cognomen id tibi per te partum, quod habes adhuc a nobis hereditarium. Cum autem Carthaginem deleveris, triumphum egeris censorque fueris et obieris legatus Aegyptum, Syriam, Asiam, Graeciam, deligere iterum consul absens bellumque maximum conficies, Numantiam exscindes. Sed cum eris curru in Capitolium invectus, offendes rem publicam consiliis perturbatam nepotis mei.


 

CE 2004
 
Cicero 2004 vertaalhulp
Gebaseerd op de minimumlijst van de CEVO

Complete werkvertaling hier.

Hieronder de te kennen stijlfiguren volgens de
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: ovezicht
stilistica: a-b, c-m, n-z

narratologische begrippen

Pensum Cicero 2004
 1. Off. I, 68-69
 2. Off. I, 72-73
 3. Off. I, 103-106
 4. Off. I, 117-119
 5. Off. I, 150-152
 6. Amic. 21-23
 7. Fin. II, 63-65
 8. Rep.VI, 11
 9. Rep. VI, 13-17
 10. Rep. VI, 20-23
 11. Rep. VI, 25
 12. Rep. VI, 29
 13. Dom. 73-76
 14. Sestio 136-139
 15. Sestio 98
 16. Fam. V-XII
 17. Fam. XIV,4
 18. Fam. XIV, 20
 19. Att. XII,4,3
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden v.af pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composita
 4. stijlfiguren bij Cicero
 5. termen en namen bij Cicero
 6. vertaaltips
 7. gulden regels

 

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans