CE 2004
latijn
Cicero
Tussen domus en forum

VERTAALHULP CICERO

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

De Republica VI (Somnium Scipionis) , 25
 
Politiek en roem
Welke beloning valt de staatsman ten deel?
 
 

(25) Quocirca si reditum in hunc locum desperaveris, in quo omnia sunt magnis et praestantibus viris, quanti tandem est ista hominum gloria, quae pertinere vix ad unius anni partem exiguam potest?

Igitur, alte spectare si voles atque hanc sedem et aeternam domum contueri, neque te sermonibus vulgi dederis nec in praemiis humanis spem posueris rerum tuarum! Suis te oportet illecebris ipsa virtus trahat ad verum decus; quid de te alii loquantur, ipsi videant! Sed loquentur tamen; sermo autem omnis ille et angustiis cingitur iis regionum, quas vides, nec umquam de ullo perennis fuit et obruitur hominum interitu et oblivione posteritatis exstinguitur.' 
 

CE 2004
 
Cicero 2004 vertaalhulp
Gebaseerd op de minimumlijst van de CEVO

Complete werkvertaling hier.

Hieronder de te kennen stijlfiguren volgens de
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: ovezicht
stilistica: a-b, c-m, n-z

narratologische begrippen

Pensum Cicero 2004
 1. Off. I, 68-69
 2. Off. I, 72-73
 3. Off. I, 103-106
 4. Off. I, 117-119
 5. Off. I, 150-152
 6. Amic. 21-23
 7. Fin. II, 63-65
 8. Rep.VI, 11
 9. Rep. VI, 13-17
 10. Rep. VI, 20-23
 11. Rep. VI, 25
 12. Rep. VI, 29
 13. Dom. 73-76
 14. Sestio 136-139
 15. Sestio 98
 16. Fam. V-XII
 17. Fam. XIV,4
 18. Fam. XIV, 20
 19. Att. XII,4,3
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden v.af pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composita
 4. stijlfiguren bij Cicero
 5. termen en namen bij Cicero
 6. vertaaltips
 7. gulden regels

 

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans