CE 2006
latijn
Livius
"gezworen vijanden"

VERTAALHULP LIVIUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Ab Vrbe Condita XXI, 1,1- 3
Het belang en de oorzaak van de tweede Punische oorlog:
De gedenkwaardigste van alle oorlogen.
 
5
10
In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio
summae totius professi plerique sunt rerum scriptores,
bellum maxime omnium memorabile, quae umquam
gesta sint, me scripturum, quod Hannibale duce
Carthaginienses cum populo Romano gessere. Nam
neque validiores opibus ullae inter se civitates gentesque
contulerunt arma neque his ipsis tantum umquam virium
aut roboris fuit; et haud ignotas belli artes inter sese, sed
expertas primo Punico conferebant bello, et adeo varia
fortuna belli ancepsque Mars fuit, ut propius periculum
fuerint qui vicerunt. Odiis etiam prope maioribus
certarunt quam viribus, Romanis indignantibus quod
victoribus victi ultro inferrent arma, Poenis quod
superbe avareque crederent imperitatum victis esse.

 
werkvertaling
basiswoorden
taalkundige bijzonderheden
stilistische bijzonderheden

Livius 2006 vertaalhulp
Gebaseerd op de minimumlijst van de CEVO

Werkvertaling hier

Hieronder de te kennen stijlfiguren volgens de
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: ovezicht
stilistica: a-b, c-m, n-z

narratologische begrippen

Livius Ab Urbe Condita
 1. AUC XXI 1,1-3
 2. AUC XXI 1,4-2.2
 3. AUC XXI 35,1-3
 4. AUC XXI 35,4-9
 5. AUC XXI 35,10-12
 6. AUC XXI 37
 7. AUC XXI 40,5-7
 8. AUC XXI 40,8-11
 9. AUC XXI 41,14-17
 10. AUC XXI, 43 5 - 10
 11. AUC XXI 43, 11 -18
 12. AUC XXI 44, 1 - 7
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden CEVO
  1. compleet.
  2. deponentia
  3. composita
 4. gulden regels
 
voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans