werkvertaling Livius Ab Vrbe Condita XXI, 41, 14-17
510


Niet om het bezit van Sicilië en Sardinië , waarover
het vroeger eens ging, maar voor Italië moet door jullie gevochten worden.
Noch is er een ander leger achter jullie dat, als wij niet overwinnen,
de vijand weerstand biedt, noch zijn er andere Alpen zodat, wanneer zij die overtrekken,
nieuwe garnizoenen gereed gemaakt kunnen worden; hier moet weerstand geboden
worden, soldaten, alsof wij vóór de muren van Rome vechten.
Laat iedereen menen dat hij niet zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw en
kleine kinderen met zijn wapens beschermt; en laat (iedereen) zich niet alleen
bezighouden met huiselijke zorgen, maar laat (iedereen) telkens weer bedenken
dat nu de senaat en het Romeinse volk naar onze handen kijken:
(en dat) zodanig als onze kracht en dapperheid geweest zal zijn, zodanig ook
vervolgens het lot van die stad en het Romeinse rijk zal zijn.