CE 2005
latijn
Ovidius/Vergilius
"Mythe en Moraal"

VERTAALHULP OVIDIUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Metamorphoses II, 787-796
Mercurius, Herse en Aglauros (woordbreuk, hebzucht)
Jaloezie gaat naar de stad Athene

 790
795

Illa deam obliquo fugientem lumine cernens
murmura parva dedit successurumque Minervae
indoluit baculumque capit, quod spinea totum
vincula cingebant, adopertaque nubibus atris,
quacumque ingreditur, florentia proterit arva
exuritque herbas et summa papavera carpit
adflatuque suo populos urbesque domosque
polluit et tandem Tritonida conspicit arcem
ingeniis opibusque et festa pace virentem
vixque tenet lacrimas, quia nil lacrimabile cernit.
 

CE 2005
 
Ovidius/Vergilius 2005 vertaalhulp
Gebaseerd op de minimumlijst van de CEVO

Complete werkvertaling hier.

Hieronder de te kennen stijlfiguren volgens de
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: overzicht
stilistica: a-b, c-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

Metrum
en Scanderen

Ovidius'
Metamorphoses
 1. Mercurius e.a.
  1. II, 737-751
  2. II, 752-759
  3. II, 760-774
  4. II, 775-786
  5. II, 787-796
 2. Pyramus & Thisbe
  1. IV, 55-64
  2. IV, 65-80
  3. IV, 81-90
  4. IV, 91-104
  5. IV,105-127
  6. IV, 128-146
  7. IV, 147-166
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden v.af pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composita
 4. taaleigen van Ovidius
 5. vertaaltips
 6. gulden regels
voor vragen of opmerkingen mail naar: w.r.koopmans