CE 2005
latijn
Ovidius/Vergilius
"Mythe en Moraal"
je opmerkingen, vragen en commentaar worden erg op prijs gesteld: je kan ook mailen: wiebekoo

wil je de werktekst ( de tekst met regel tussenruimte) downloaden, opslaan of printen, klik dan hier (rechts klikken voor downloaden, links voor openen) ; wil je de hele vertaalhulp in zip formaat (voor zover gereed) inclusief werkvertalingen stuur dan een mail naar wiebekoo. Voor werkvertaling zie menu hiernaast.

VERTAALHULP OVIDIUS

  Instructie:
 • Vergeet niet: de vertaalhulp was bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Ovidius èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongezien stuk Latijn op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is!
 • Opzet en (bedoelde) werkwijze:
  • download door rechts te klikken en te kiezen voor "doel opslaan als" (save target as ) de "werktekst": 1) werktekst de complete Latijnse tekst in een Word-doc met een regel tussenruimte. Print deze uit (geheel of deel voor deel) en gebruik dit als je "werkschrift", zo hoef bij het aantekeningen maken geen tekst of woorden over te nemen en blijft je boek schoon. (N.B: de tekst en vertaalhulp volgt de volgorde van CEVO en de editie van Eisma; Hermaion heeft een afwijkende volgorde)
  • klik in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen en je krijgt de vertaalhulp zelf, deze bestaat uit twee onderdelen:
   • ga eerst zonder te klikken met je muis over de woorden die je niet kent, de betekenis hiervan vind je dan onder in de statusbalk
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de betekenis in de nom. sg. gegeven;. bij werkwoorden gewoonlijk het hele werkwoord.
    • h.l. (in de statusbalk) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
   • klik dan op de woorden waarvan je vorm niet kunt thuisbrengen of niet zo direct kunt vertalen en het betreffende rijtje verschijnt (in een nieuw venster). Tip: klik vooral ook op voegwoorden, participia, -nd-vormen, qu-vormen etc., dan vind je uitleg over de betreffende "constructies".
   • Bij voorzetsels en andere onverbogen woordjes etc. heb ik geen links meer gezet, omdat de betekenis in de statusbalk duidelijk genoeg is. Bovendien veronderstel ik de betekenis van -que = en - als bekend.
  • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
 • offline werken: ter besparing van kosten van internet: je kunt de hele vertaalhulp downloaden (voor zover gereed, er komen regelmatig aanvullingen) in een zip-bestand (zie boven) en thuis gewoon op je eigen computer gebruiken.
 • Inbegrepen en op deze site zijn verder:
  • vertaaltips: hier wordt een algemene strategie gegeven voor het vertalen van Grieks
  • gulden regels: hier kun je doorlinken naar korte bondige overzichten van de belangrijkste dingen die je moet kennen om Latijn goed te vertalen. Ideaal om door te nemen voor een proefvertaling of het examen.
  • .grammatica: vormleer en syntaxis, hierin staat alles opgesomd, met links naar de rijtjes en/of uitleg, wat je kennen volgens de CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs). Handig als je eens wilt controleren en/of repeteren wat je allemaal al (of nog niet) weet.
  • stamtijden: compleet, en apart vanaf het perfectum of ppp; daarnaast van de deponentia apart, ook vanaf het perfectum en volledigheidshalve de composita.

Klik in het menu links op de tekst die je wilt gaan vertalen.

 

 

CE 2005
 
Ovidius/Vergilius 2005 vertaalhulp
Gebaseerd op de minimumlijst van de CEVO

Complete werkvertaling hier.

Hieronder de te kennen stijlfiguren volgens de
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: overzicht
stilistica: a-b, c-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

Metrum
en Scanderen

Ovidius'
Metamorphoses
 1. Mercurius e.a.
  1. II, 737-751
  2. II, 752-759
  3. II, 760-774
  4. II, 775-786
  5. II, 787-796
 2. Pyramus & Thisbe
  1. IV, 55-64
  2. IV, 65-80
  3. IV, 81-90
  4. IV, 91-104
  5. IV,105-127
  6. IV, 128-146
  7. IV, 147-166
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden v.af pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composita
 4. taaleigen van Ovidius
 5. vertaaltips
 6. gulden regels
voor vragen of opmerkingen mail naar: w.r.koopmans