CE 2008
latijn
Seneca & Tacitus
"Filosoof in het keizerrijk "
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;
 
VERTAALHULP Seneca & Tacitus 2008

Seneca

De Clementia I,25,1-7

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.

5
Crudelitas minime humanum malum est indignumque tam miti animo;
ferina ista rabies est sanguine gaudere ac vulneribus 1 et abiecto homine 2
in silvestre animal transire. Quid enim interest, oro te, 3 Alexander, *4 leoni
Lysimachum obicias 5 an ipse laceres 5 dentibus tuis? Tuum illud os est, tua 6
illa feritas. O quam cuperes 7 tibi 8 potius ungues esse, tibi 8 rictum illum
edendorum hominum 9 capacem!
1. sanguine ... vulneribus : hyperbaton
2. abiecto homine : ablabs.
3. oro te, Alexander : apostrofe
4. tweeledige vraag
5. coni. in indirecte vraagzinnen
6. tuum ... tua : anafoor
7. coni. in hoofdzinnen
8.dat. possessivus
9. -nd- vormen
   
   

CE 2008
Seneca/Tacitus 2008 vertaalhulp

te kennen
stijlfiguren
 1. Seneca
  1. clem, 25,1
  2. ep.9,3-8(a)
   ep.9,3-8(b)
  3. ep.23,6-8
  4. ep.41,1-8(a)
   ep.41,1-8(b)
   ep.41,1-8(c)
  5. ep.47,1-5
  6. ep.47,16-21
  7. ep.54,1-7
  8. ep.61,1-4
  9. const.5,6-6,7
  10. ep.14,12-16
  11. ep.73,1-5
 2. Tacitus Annales
  1. XIV, 3
  2. XIV,5
  3. XIV,7
  4. XIV,8
  5. XIV,11
  6. XV,60
  7. XV,61
  8. XV,62
  9. XV,63
  10. XV,64
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden v.af pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composita