CE 2007
latijn
Vergilius
"Aeneas en Augustus"

VERTAALHULP VERGILIUS

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;
 
 

  Instructie:

 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Verglius 2007 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongezien stuk Latijn op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is!
 • Opzet en werkwijze: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • een "werktekst": de complete Laijnse tekst in een Word-doc met een regel tussenruimte. Deze kun je hier downloaden boek 1; boek 2.(rechts klikken en "Doel opslaan als") en/of geheel of gedeeltelijk uitprinten (links klikken). Deze tekst kun je gebruiken als je "werkschrift", zo hoef bij het aantekeningen maken geen tekst of woorden over te nemen en blijft je boek schoon.
  • de vertaalhulp zelf: klik hiervoor in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen. Deze biedt 2 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, vind je de betekenis ervan onder in de statusbalk. Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de betekenis in de nom. sg. gegeven;. bij werkwoorden gewoonlijk de 1e p. ev.
    • h.l. (in de statusbalk) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
   • grammaticale ondersteuning: Wanneer je op de woorden dubbel klikt verschijnt ofwel het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW) of uitleg over de constructie (bijv. aci, abl. abs, voegwoorden, etc.)
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
   • bijzonderheden: aan het eind van een passage vind je indien van toepassing ook een link naar de te onthouden bijzonderheden, stilistische en taalkundige van de betreffende passage.

CE 2007
 
Vergilius 2007 vertaalhulp
Vergilius'
Aeneis
 1. Aeneis, Liber I.
  1. I, 1-11
  2. I, 198-209
  3. I, 223-237
  4. I, 238-253
  5. I, 254-266
  6. I, 267-282
  7. I, 283-296
  8. I, 297-304
 2. Aeneis, Liber II
  1. II, 1-13
  2. II, 14-24
  3. II, 25-39
  4. II, 40-54
  5. II, 105-121
  6. II, 122-133
  7. II, 134-151
  8. II, 195-211
  9. II, 212-233
  10. II, 234-249
  11. II, 250-267
  12. II, 268-279
  13. II, 279-297
  14. II, 768-774
  15. II, 775-789
  16. II, 790-795
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden v.af pr.
  1. vanaf perf. A.
  2. vanaf ppp
  3. deponentia
  4. dep v.af ppp
  5. composita
 4. taaleigen van Vergilius
 5. vertaaltips
 6. gulden regels