-nd- vormen (gerundiumconstructies)

-nd- vormen: voor volledige uitleg klik hier of voor vertaalstrategie klik hier)
Voorbeelden van -nd-vormen met een woord in de acc. erbij:
  • gerundium heeft een acc. bij zich: bij zich : vertaal eesrt de naamval of het voorzetsel en dan de -nd-vorm als subst., vul dan "van" in en vertaal dan het woord in de acc.:
    • scribendo epistulas = door het schrijven van brieven
    • pudor relinquendi equites = de schaamte voor het achterlaten van de ruiters
    • cogendo ipse agmen = door zelf de achterhoede te vormen
    • mos sibi cuique rapiendi tyrannidem = de gewoonte van het/om ieder voor zich de alleenheerschappij te roven/grijpen