-nd- vormen (gerundivumconstructies)

-nd- vormen: voor volledige uitleg klik hier of voor vertaalstrategie klik hier)
Voorbeelden van -nd-vormen met een woord in dezelfde nv. etc. erbij:
 • gerundivum heeft een woord in dezelfde naamval, geslacht en getal bij zich: vertaal eerst de naamval of voorzetsel ( ad = tot) en dan de -nd-vorm als subst., vul dan "van" in en vertaal dan het woord in dezelfde naamval etc.:
  • edendorum hominum capacem = in staat tot het eten van mensen (Sen. de Clem.)
  • faciendarum amicitiarum .. artifex = de vakman van/in het sluiten van vriendschappen (Sen. ep. 9)
  • patientiam recipiendi ornamenti = het verdragen van het ontvangen van een tooi/versiering (Sen. ep. 41)
  • in discipulis docendis = bij/tijdens het onderwijzen van leerlingen
  • ad amicitiam societatemque iungendam cum populo Romano = tot het sluiten van een vriendschapsverdrag met het het Romeinse volk (of: om een ... te sluiten...)
  • ad regis ipsius firmandam fidem = tot het vastleggen van de trouw van de koning zelf (om ....vast te leggen)
  • ad persequendam retrahendamque navem = tot het achtervolgen en terughlaen van het schip (om ...te)
  • edictum de comprehendendis liberis eorum = de verordening aangaande het oppakken van de kinderen van hen
  • laetari prudentes amici eius, eamque rem ipsam dicere praebituram causam criminandi iuvenis.= waren zijn vrienden met een vooruiziende blik blij en zeiden dat juist die zaak een reden zou verschaffen om de jongeman te beschuldigen.
  • infamandae rei causa ianuam obserari iubet, = beveelt hij de deur te vergrendelen om de zaak in een kwaad daglicht te stellen