Oratio obliqua (indirecte rede)

Indirecte rede: iemands woorden afhankelijk van bijv. "hij zei dat:'
In de indirecte rede staan:
 • alle hoofdzinnen in de a.c.i.:
  • voorbeelden:
 • behalve, in de coniunctivus staan:
  • een zin die in de directe rede
   • een aansporing (coni. adhortativus) was
   • een bevel (imperativus) bevatten
   • een vraagzin was (wordt nu afhankelijke vraag!)
 • alle bijzinnen staan in de coniunctivus (zoals alle bijzinnen, die afhankelijk zijn van een aci of een zin in de coniunctivus)
 • Voorbeelden:
  • mandata habere ad consules = (hij zei dat) hij opdrachten voor de consul had.
  • se ...... ad M. Valerium, ad quem unum iter tutum fuerit, pervenisse = (hij zei dat) hij bij M. Valerius terecht gekomen was, naar wie alleen de weg veilig was