ptc. coniunctum hota vertaling

 • voorbeelden vertaling met hoewel:
 • voorbeelden vertaling met omdat:
  • Campaniam superare nequisse, saeptam hostium praesidiis.= dat hij Campanië niet had kunnen doortrekken, omdat het omringd was door bezettingsposten van de vijanden.
 • voorbeelden vertaling met toen, nadat, terwijl, wanneer :
  • ... quem circumventum ... liberet = die hij kan bevrijden, wanneer die omsingeld is (Sen. ep. 9)
  • interrogatosque sermo prodidit = en toen zij ondervraagd werden verried hun taal hen
  • sustinens impetus hostium = terwijl hij de aanvallen van de vijanden weerstaat
  • Iacentem hostes superfusi oppresserunt = Toen de vijanden zich op de liggende/hem terwijl hij lag stortten, overweldigden ze hem
  • cognitumque = en herkend zijnde/toen hij was herkend
 • voorbeelden van andere vertalingen:
  • aegre summoventes obvios intrare portam, qui adducebant Philopoemenem, potuerunt. = Met moeite konden degenen die Philopoemen brachtten de poort binnengaan door de tegemoetkomenden opzij/weg te duwen
  • magistratus et principes veriti, ne = De magistraten en voornaamsten, uit vrees dat
  • ludibrio futuros (esse) non regis modo sed custodum etiam libidini rata = in de mening dat ze niet alleen tot voorwerp van spot van/voor de koning, maar ook tot voorwerp van/voor de wellust van de bewakers zouden zijn