dominant participium

Van een participium, verbonden aan een ander woord in de zin (coniunctum) kan de betekenis belangrijker zijn dan de betekenis van het nomen erbij. In dat geval spreken we van een dominant participium. Vertaling: het ptcp als subst. dan het woordje "van" en dan het nomen.
Voorbeelden: (voor uitgebreide uitleg klik hier)
  • amissum (amicum) = (lett. de verloren vriend=) het verlies van een vriend(Sen. ep. 9)
  • victa serpente superbus = (lett. trots op de overwonnen slang =) trots op het overwinnen van de slang (Ov. Met. I,454)
  • percussis ... pennis = (lett. met uitgeslagen vleugels =) met het uitslaan/klapwieken van de vleugels (Ov. Met. I,466)
  • bello inter Romanum Poenumque orto = over het ontstaan van een oorlog tussen de Romein(en) en Puniër(s) (Liv. XXIII, 33)
  • Sicilia Sardiniaque amissae = lett. het verloren Sicilië en Sardinië = het verlies van....