ptc. futuri vertaling

Galli ad Clusium venerunt castra Romana oppugnaturi.
De Galliërs kwamen naar Clusium om het Romeinse kamp te bestormen
Oraculum consulturi Delphos veniunt.
Zij komen naar Delphi om het orakel te raadplegen.
labem apud meos inventurus = om schande bij de mijnen te ontdekken
Bellum maxime memorabile scripturus sum.
Ik ben van plan de meest gedenkwaardige oorlog te beschrijven.
Apes iam evolaturae sunt.
De bijen staan al op het punt om uit te vliegen.
Homo moriturus est.
De mens is (voor)bestemd om te sterven.
Domum rediturus sum.
Ik ben van plan/sta op het punt naar huis terug te gaan.
Quid dicturus es?
Wat ben je van plan te zeggen? / Wat ga je zeggen?