participium letterlijk vertaald

Een participium, verbonden aan een ander woord in de zin (coniunctum) kan soms ook letterlijk vertaald worden (...nd, ge....)
Voorbeelden: (voor uitgebreide uitleg klik hier)
 • traiecta per ossa = door de doorboorde botten heen (Ov. Met. I,473)
 • exuviis gaudens = zich verheugend over de buitgemaakte huiden / terwijl ze zich verheugt over ...(Ov. Met. I,476)
 • inque patris ...haerens cervice = vastzittend in/hangend aan de nek van haar vader (Ov. Met. I,485)
 • inornatos ... capillos = de onopgemaakte haren (Ov. Met. I,497)
 • portus vitantes = de havens vermijdend
 • petentes Capuam = Capua opzoekend
 • Inde profecti cum altum tenerent = toen zij, vandaar vertrokken, op volle zee waren
 • a Philippo se ad Romanos missum ad M. Valerium, ....pervenisse = dat hij, door koning Philippus gezonden, M. Valerius bereikt had.
 • nobilissimos gentis, ab ipso nuper lectos = de edelsten van het volk, (pas) onlangs door hemzelf uitgekozen
 • onere equi super eum ruentis = door de last van het bovenop hem vallende paard,
 • virum comitem mortis complexa = haar man als metgezel van/in de dood omarmend